MOWA PTAKÓW + spot. z Xawerym Żuławskim i Sebastianem Fabijańskim