NIEDZIELA Z DOKUMENTEM

Niedziela z dokumentem to nowy cykl, w którym zamierzamy prezentować najlepsze filmy dokumentalne z całego świata, filmy, dotykające całej gamy problemów: ludzi, ekologii, wojen, głodu, badań naukowych, wszystkich tych trudnych spraw, o których często niewygodnie się rozmawia. Spróbujmy zatem zainicjować dyskusję!

Repertuar na dziś