„ABORYGENI – rdzenni Australijczycy”. CZERWIE & TOMALIK & DAMASIEWICZ – Spektakl z muzyką na żywo